Language Language

Web Content Display Web Content Display

Breadcrumb Breadcrumb

Asset Publisher Asset Publisher

Back

Khóa Tester cơ bản cho các bạn IT

Khóa học được khai giảng hàng tháng

Thời gian học: 12 buổi x 2.5h/ buổi

Học phí: ̶2̶̶.̶̶5̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶V̶̶N̶̶Đ̶

Chào mừng đại lễ 30/04 - 01/05 mức học phí ưu đãi chỉ còn: 2.200.000 VNĐ

Giáo trình được xây dựng dựa trên giáo trình quốc tế với giáo viên 15 năm kinh nghiệm trong ngành Tester giảng dạy.

Nội dung khóa học:

Buổi 1: Giới thiệu về nghề kiểm thử, các kỹ năng cần có đối với kiểm thử viên và kiểm thử trong các mô hình phát triển phần mềm.

Buổi 2: Giới thiệu chung về kiểm thử, các giai đoạn và quy trình kiểm thử.

Buổi 3: Phương pháp làm rõ các yêu cầu đặc tả về mặt chức năng và giao diện.

Buổi 4: Cấu trúc và cách thức tạo ra một kế hoạch kiểm thử, kèm theo ví dụ thực hành.

Buổi 5: Thiết kế và mô tả các tình huống kiểm thử.

Buổi 6: Thực hành thiết kế các tình huống kiểm thử.

Buổi 7: Thực hành viết các tình huống kiểm thử cho dự án giả lập.

Buổi 8: Chữa bài tập các tình huống kiểm thử.

Buổi 9: Các kỹ năng mềm trong làm báo cáo kiểm thử và báo cáo lỗi.

Buổi 10: Cách thức báo cáo lỗi, thực hành viết báo cáo lỗi.

Buổi 11: Chữa bài tập báo cáo lỗi.

Buổi 12: Hướng dẫn các kỹ năng và câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn.


Web Content Display Web Content Display