Language Language

Web Content Display Web Content Display

Breadcrumb Breadcrumb

Asset Publisher Asset Publisher

Back

Tiếng Nhật Trung cấp 1

Đối tượng tham gia khóa học tiếng Nhật trung cấp 1:

  • Đối tượng tham gia khóa học là các bạn đã hoàn thành được 5 khóa học Tiếng Nhật Sơ cấp trong trung tâm JBridge hoặc bạn đã hoàn thành hết được 50 bài của giáo trình của Minano Nihongo. Khóa học tiếng Nhật trung cấp 1 này- khóa học chuẩn bị khóa học luyện thi N3.

Nội dung khóa học tiếng Nhật trung cấp 1:

Khi vạn tham gia khóa học Tiếng Nhật Trung cấp 1 tại JBridge các bạn sẽ được học các nội dung:

  • Mười hai bài học tiếng Nhật trung cấp 1 theo giáo trình trung cấp.
  • Các mẫu câu ngữ pháp được sử dụng thường sử dụng chuẩn bị cho luyện thi N3
  • Học bài bản kiến thức chữ hán.
  • Nâng cao thêm cho học viên khóa tiếng Nhật trung cấp 1 các kỹ năng nghe nói đọc viết.

GIÁO TRÌNH DÙNG ĐỂ GIẢNG DẠY:

  • Giáo trình tiếng nhật trung cấp để phục vụ khóa học .
  • Giáo trình do giáo viên Jibridge biên soạn.

HỌC PHÍ VÀ THỜI GIAN HỌC TẠI JBRIDGE:

  • Học phí: 2.000.000 VNĐ.
  • Thời gian học: 2.5h/ buổi x 3 buổi/ tuần x 22 buổi/ khóa.

Bạn có thể tham khảo thêm các khóa học tiếng Nhật khác tại đây. Ngoài ra bạn có thể tham khảo các tài liệu từ vựng tiếng Nhật bằng hình ảnh, và các video hữu ích khi học tiếng nhật tại đây nhé!


Web Content Display Web Content Display