Language Language

Web Content Display Web Content Display

Breadcrumb Breadcrumb

Asset Publisher Asset Publisher

Back

Từ vựng đồ dùng tiếng Nhật

JBridge đã sưu tầm,tổng hợp các hình ảnh từ vựng tiếng Nhật liên quan đến đồ dùng trong bếp. Các bạn có thể dễ dàng học tập và đồng thời ghi nhớ từ vựng tiếng Nhật một cách hiệu quả và nhanh nhất. Các từ vựng sẽ được JBridge cập nhật liên tục, các bạn chú ý theo dõi trên website hoặc trên facebook qua fanpageJbridge- Cầu nối Nhật Bản để theo dõi đầy đủ, dễ dàng hơn nhé!

Đồ dùng trong bếp tiếng nhật 1

Từ vựng đồ dùng tiếng Nhật 1

Từ vựng đồ dùng tiếng Nhật 2

Từ vựng đồ dùng tiếng Nhật 2

Từ vựng về gia vị trong nấu ăn bằng tiếng Nhật

Hình ảnh gia vị nấu ăn trong phòng bếp bằng tiếng Nhật

Hình ảnh gia vị nấu ăn trong phòng bếp bằng tiếng Nhật

Hình ảnh gia vị nấu ăn trong phòng bếp bằng tiếng Nhật

Hình ảnh gia vị nấu ăn trong phòng bếp bằng tiếng Nhật

Hình ảnh gia vị nấu ăn trong phòng bếp bằng tiếng Nhật

Hình ảnh gia vị nấu ăn trong phòng bếp bằng tiếng Nhật

Các bạn có thể xem thêm Từ vựng đồ dùng tiếng Nhật bằng hình ảnh Từ vựng cơ khí bằng hình ảnh Từ vựng về động vật bằng hình ảnh Clip từ vựng tiếng Nhật về các dụng cụ trong phòng ăn


Web Content Display Web Content Display