Language Language

Web Content Display Web Content Display

Breadcrumb Breadcrumb

Asset Publisher Asset Publisher

Back

Từ vựng tên gọi các đồ dùng trong phòng

Từ vựng tên gọi các đồ dùng trong phòng bằng tiếng Nhật - Anh - Việt các bạn chú ý theo dõi nhé!

 

Các bạn có thể tham khảo thêm các từ vựng khác tại đây: http://jbridge.com.vn/tai-lieu

hoặc các khóa học đào tạo tiếng Nhật sơ cấp, giao tiếp và Comtor tại đây: http://jbridge.com.vn/tieng-nhat


Web Content Display Web Content Display