Language Language

Web Content Display Web Content Display

Breadcrumb Breadcrumb

Asset Publisher Asset Publisher

Back

Từ vựng tiếng Nhật bằng hình ảnh

Việc học từ vựng bằng hình ảnh là một trong các phương pháp dễ ghi nhớ nhất, chính vì vậy JBridge đã sưu tầm, tổng hợp các từ vựng tiếng Nhật về các chủ đề, ngành nghề, công việc khác nhau bằng tiếng Nhật và tiếng Việt để việc học tiếng của các bạn hiệu quả hơn. Các từ vựng sẽ được JBridge cập nhật liên tục,  các bạn chú ý theo dõi trên website hoặc trên facebook qua fanpage: Jbridge - Cầu nối Nhật Bản để theo dõi đầy đủ, dễ dàng hơn nhé!

1. Hình ảnh từ vựng liên quan tới ngành - môn học bằng tiếng Nhật

Từ vựng ngành học môn học bằng tiếng Nhật

Từ vựng ngành học môn học bằng tiếng Nhật - H2

Từ vựng ngành học môn học bằng tiếng Nhật - H1

Từ vựng ngành học môn học bằng tiếng Nhật - H4

Từ vựng ngành học môn học bằng tiếng Nhật

2. Hình ảnh từ vựng liên quan tới bệnh viện, sức khỏe

Dưới đây là các hình ảnh từ vựng liên quan tới bệnh viện sức khỏe

Dưới đây là các hình ảnh từ vựng liên quan tới bệnh viện sức khỏe

Dưới đây là các hình ảnh từ vựng liên quan tới bệnh viện sức khỏe

Dưới đây là các hình ảnh từ vựng liên quan tới bệnh viện sức khỏe

Dưới đây là các hình ảnh từ vựng liên quan tới bệnh viện sức khỏe

Dưới đây là các hình ảnh từ vựng liên quan tới bệnh viện sức khỏe

Dưới đây là các hình ảnh từ vựng liên quan tới bệnh viện sức khỏe

Dưới đây là các hình ảnh từ vựng liên quan tới bệnh viện sức khỏe

Dưới đây là các hình ảnh từ vựng liên quan tới bệnh viện sức khỏe

Dưới đây là các hình ảnh từ vựng liên quan tới bệnh viện sức khỏe

Hình ảnh từ vựng tiếng Nhật liên quan tới bệnh viện, sức khỏe

3. Từ vựng tiếng Nhật bằng hình ảnh khác hỗ trợ công việc

Từ vựng tiếng Nhật về các nghề và công cụ làm việc

Từ vựng tiếng Nhật về các nghề và công cụ làm việc

Từ vựng tiếng Nhật về các nghề và công cụ làm việc

Từ vựng tiếng Nhật về các nghề và công cụ làm việc

Hình ảnh từ vựng tiếng Nhật về các nghề và công cụ làm việc

4. Từ vựng tiếng Nhật về môi trường

Từ vựng tiếng Nhật về môi trường

Từ vưng tiếng Nhật về môi trường

Từ vựng tiếng Nhật về môi trường

5. Hình ảnh từ vựng về bữa sáng bằng tiếng Nhật - Anh - Việt

Hình ảnh từ vựng về bữa sáng bằng tiếng Nhật

Hình ảnh từ vựng về bữa sáng bằng tiếng Nhật

Hình ảnh từ vựng về bữa sáng bằng tiếng Nhật

Hình ảnh từ vựng về bữa sáng bằng tiếng Nhật

Hình ảnh từ vựng liên quan về bữa sáng bằng tiếng Nhật - Anh - Việt

Trên đây là các hình ảnh từ vựng tiếng Nhật bằng hình ảnh do JBridge tổng hợp dịch và chia sẻ với các bạn mong muốn có thể giúp các bạn học tiếng Nhật tốt hơn đồng thời hỗ trợ trong công việc được hiệu quả.

Các bạn có thể xem thêm Từ vựng đồ dùng tiếng Nhật bằng hình ảnh Từ vựng cơ khí bằng hình ảnh Từ vựng về động vật bằng hình ảnh Clip từ vựng tiếng Nhật về các dụng cụ trong phòng ăn.


Web Content Display Web Content Display