Language Language

Web Content Display Web Content Display

Breadcrumb Breadcrumb

Asset Publisher Asset Publisher

Back

Từ vựng tiếng Nhật nghề cơ khí

JBridge đã sưu tầm,tổng hợp các hình ảnh từ vựng tiếng Nhật liên quan đến nghề cơ khí. Các bạn có thể dễ dàng học tập và đồng thời ghi nhớ từ vựng tiếng Nhật một cách hiệu quả và nhanh nhất. Các từ vựng sẽ được JBridge cập nhật liên tục,  các bạn chú ý theo dõi trên website hoặc trên facebook qua fanpage : Jbridge- Cầu nối Nhật Bản để theo dõi đầy đủ, dễ dàng hơn nhé!

Dưới đây là các hình ảnh từ vựng liên quan tới nghề cơ khí.

từ vựng tiếng nhật cơ khí 1

Hình ảnh từ vựng tiếng Nhật nghề cơ khí 1

Hình ảnh từ vựng tiếng Nhật nghề cơ khí

Hình ảnh từ vựng tiếng Nhật nghề cơ khí 2

từ vựng tiếng nhật cơ khí 3

Hình ảnh từ vựng tiếng Nhật nghề cơ khí 3

Từ vựng chuyên ngành kỹ thuật

Từ vựng chuyên ngành kỹ thuật

Hình ảnh từ vựng chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí

Từ vựng chuyên ngành kỹ thuật mộc

Từ vựng chuyên ngành kỹ thuật mộc

Từ vựng chuyên ngành kỹ thuật mộc

Các bạn có thể xem thêm các từ vựng khác qua các link bên dưới:

Từ vựng đồ dùng tiếng Nhật bằng hình ảnh

Từ vựng cơ khí bằng hình ảnh

Từ vựng về động vật bằng hình ảnh

Clip từ vựng tiếng Nhật về các dụng cụ trong phòng ăn


Web Content Display Web Content Display